Mandal Musikkforening
MANDAL MUSIKKFORENING
 • Presseklipp    • Aktivitetskalender    • Kontakt oss    • Facebook    • Medlemsinfo    • Historie    • Billedgalleri    • Mandalskalenderen    • Velkommen til oss      • Hjem  

 

 

   Velkommen til oss

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
 

 

 


Informasjon til nye medlemmer.
Mandal Musikkforening 2017
 
Mandal Musikkforening 2017

Korpsets formålsparagraf:

Ved aktiv musikkutøving å styrke samhold og
kameratskap i korpset og mellom korps.
La musikk bli velferd for utøvere og for byen,
og gjennom samarbeid med beslektede organisasjoner
søke å utvide interessen for vår sak.

Velkommen!
Det er en glede å kunne ønske deg velkommen til Mandal musikkforening!
MMF er en forening med lange og stolte tradisjoner som kan føres helt tilbake til stiftelsesåret 1881.
I dag kan du glede deg over å spille i et stort korps som kjennetegnes av:
Et sosialt godt og inkluderende miljø.
Et høyt aktivitetsnivå med allsidige og spennende prosjekter.
Et ønske om stadig å utvikle seg musikalsk.
Ved aktiv musikkutøving å styrke samhold og
kameratskap i korpset og mellom korps.
La musikk bli velferd for utøvere og for byen,
og gjennom samarbeid med beslektede organisasjoner
søke å utvide interessen for vår sak.


Men slik har det naturligvis ikke vært hele tiden i alle disse årene siden 1881.

Korpset bli i sin tid startet nærmest i sinne over at et innleid tysk korps som skulle spille under feiringen av 17. mai 1881, ikke møtte opp.
9. juni samme år gikk det derfor ut en innbydelse til å starte byens eget korps, og allerede i august samme år startet øvelsene i Mandal Hornmusikkforening.
I 1905 skiftet foreningen til det navnet vi kjenner i dag
I avisene kan en opp gjennom tiden lese om skiftende tider for korpset. Gode perioder har vært avløst av lange, problematiske år med dårlig økonomi, utslitte instrumenter, dårlig medlemstall og mangel på instruktører.
Under krigen måtte aktiviteten innstilles fullstendig, og selv om musikere ble stablet på beina til 17. mai 1945, fulgte det nå mange år med nærmest dvaletilstand.
I 1952 var for eksempel medlemstallet nede i 12.

Sakte, men sikkert, har foreningen derfra utviklet seg til det nivået vi kjenner i dag.
Dyktige dirigenter og medlemmer med et brennende engasjement har medvirket sterkt til denne utviklingen.

Selv om korpset fremstår som bunnsolid både organisatorisk og musikalsk, er det viktig å kjenne vår historie godt nok til å vite at dagens nivå ikke er noen selvfølge, men et resultat av det enkelte medlems gode holdning til korpset og til det fellesskapet vi hele tiden bygger sammen.


På de neste sidene får du litt informasjon som setter deg litt inn i viktige deler av musikkforeningen.
Fellesøvelser:
Korpset har fellesøvelse på Musikkens Hus hver onsdag mellom 1900 og 2130.
Musikalsk sett er dette tidspunktet den desidert viktigste perioden med tanke på korpsets musikalske utvikling.
I MMF er medlemmene svært flinke til å prioritere øvelsene, noe som er helt avgjørende for korpsets musikalske nivå og dermed mulighetene til å gjennomføre de prosjektene vi ønsker.Gruppeøvelser:

Periodevis rullerer gruppene på å ha øvelser i forkant av fellesøvelsene.
Øvingsplaner med oversikt over dette deles ut på øvelsene og finnes også på våre hjemmesider.
Gruppeøvelsene gir en glimrende mulighet til å jobbe med ekstra utfordrende deler av repertoaret.Seminarer:
Korpset bruker vanligvis en helg hver høst og en helg hver vår til øvingsseminar
Det er godt for hele korpset at du er med på disse hendelsene, siden helgeseminarer, akkurat som onsdagsøvelsene, er utrolig viktige for den musikalske utviklingen
Fravær:

Det hender jo at en grunnet sykdom eller andre vektige grunner er forhindret fra å møte på øvelsen.
I slike tilfeller sender du en SMS om fraværet både til dirigent og til Tone som fører frammøtelistene (Se telefonlisten bakerst).

Siden øvelsene planlegges grundig, er det særs viktig at dirigenten får melding om fravær i god tid, hvis mulig minst mandag ettermiddag.
Eksempelvis vil enkeltes fravær kunne bety en total endring av metodikk, rekkefølge og progresjon for øvelsen.Gruppeledere:

Hver instrumentgruppe har en gruppeleder.
Gruppelederen har bl.a. ansvar for at alle medlemmene i gruppen får de notene som trengs.
Gruppelederen hjelper også til med å sørge for at gruppen har riktig fordeling av stemmer på øvelser og konserter
Hvis du vet at du blir borte fra en bestemt konsert, må både dirigent og gruppeleder vite dette i god tid.
Det gir oss muligheten til å rokkere på stemmene både på øvelser og på konserten.
MMF på nett:

MMF sine hjemmesider er en god informasjonskanal både for medlemmer og for andre interesserte.
Her finner du generell informasjon, og du har i tillegg adgang til medlemmenes egne interne sider.

Gå til www.mmf.no

Når du trykker på Medlem Seksjon, kommer du til innloggingssiden for medlemmene.
Kontakt web-ansvarlig eller et styremedlem for brukernavn og passord.


Faste rutiner:

Hver måned avholdes det styremøte.

Kontakt styret dersom det er saker du er opptatt av.

Siste onsdag hver måned er det kakeøvelse/allmøte
Da er kaffepausen litt utvidet slik at en har mulighet til virkelig å nyte kaker som en av gruppene har med seg.
Se aktivitetsplanen for hvordan dette rullerer.

I en måned etter at din gruppe har hatt med seg kake, står samme gruppe for rydding og låsing av Musikkens Hus etter øvelsen. 

Til framside