Mandal Musikkforening
MANDAL MUSIKKFORENING
 • Presseklipp    • Aktivitetskalender    • Kontakt oss    • Facebook    • Medlemsinfo    • Historie    • Billedgalleri    • Mandalskalenderen    • Velkommen til oss      • Hjem  

 

 

   Historie
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
 

 

 


Historisk medlemsoversikt

FORMENN I MANDAL MUSIKKFORENING 1935-2001
(Protokollene fra før 1935 er dessverre ikke bevart).

Trygve Bentsen: 1935-1936.
Arnfred Thorsen: 1936-1939.
Roald Johannesen: 1939-1941.
Arnfred Thorsen: 1941-1945.
Nils Spilling: 1945.
Ivar Valvik: 1945-1946.
Frank Aavik/Trygve Syvertsen: 1946-1947.
Knut Skoie: 1947-1948.
Steinar Hjorteland: 1948-1950.
Einar Wilhelm Jørgensen: 1950-1957.
Modolf Sørflaten: 1957-1958.
Einar Wilhelm Jørgensen: 1958-1964.
Kåre Bringsdal: 1964-1965.
Einar Wiblemo: 1965-1966.
Einar Wilhelm Jørgensen: 1966-1967.
Tallak Madsen : 1967-1968.
Arvid Lønning : 1968-1970.
Einar Wilhelm Jørgensen: 1970-1973.
Tallak Madsen : 1973-1977.
Sindre Remme : 1977-1978.
Erik Baagøe Hansen: 1978-1979.
Øystein Johannesen: 1979-1981.
Øyvind Westermoen: 1981-1984.
Gry Hana Berge: 1984-1985.
Einar Kristiansen 1985-1986.
Gry Hana Berge 1986-1987.
Asle Bøhle: 1987-1988.
Tove Glomsaker: 1988-1994.
Frank Paulsen : 1994-1998.
Oddvar Haaland: 1998-2001.
Tove Glomsaker 2001- 2005
Oddvar Haaland: 2005-2008
Frank Paulsen: 2008-2012
Jan Dalene: 2012-2013
Tove Glomsaker: 2013 -2017
Frank Paulsen: 2017- 2019
Einar Kristiansen: 2019-

DIRIGENTER FOR MANDAL MUSIKKFORENING 1881 til d.d.:
Joh. C. Christensen: 1881-1882.
Andreas Skogstad: 1882-1886.
Karl Vik: 1890-1894.
Rudolph Magnus Forwald: 1894-1898.
Helmer Berntsen: 1898-1899.
Uten dirigent: 1899-1907.
Lars Heggen: 1907-1912.
Ole C. Ormestad: 1912-1918.
Uten dirigent: 1918-1921.
Kuno Martens: 1921-1925.
H. Schikora: 1925-????
Jørgen Jacobsen: 1935-1940.
Holger Winther/Frithjof Ihme: 1940-1941.
Frithjof Ihme: 1945.
Th. Salvesen: 1946.
Frithjof Ihme: 1946-1950.
Rolf Gjertsen: 1950-1953.
Frithjof Ihme: 1953-1956.
Rolf Gjertsen: 1956-1963.
Zador Szabados: 1963-1964.
Øyvind Bringsdal: 1964-1965.
Arvid Rønning: 1965-1967.
Roar Reinertsen: 1967-1978.
Erling Eldorsen: 1978-1980.
Kai Tønnesen: 1980-2004
Alf Willy Vestergren:2004-2010
Kai Tønnesen:2010-
--------------------------------------------------------------------------------

FORSØK PÅ MEDLEMSOVERSIKT FOR MANDAL MUSIKKFORENING

(Frem til 1953 er fortegnelsen bygd på bilder og protokoller fra styremøter og årsmøter).


Medlemmer rundt 1890
Tønnes Reymert
Nils Oftedal
Waldemar Svendsen
Einar Simonsen
Johan Hegnander
E. Ecktell
Chr. Wattne
Jens Johnsen
Olaf Lohne

Medlemmer 1926-1935
Herman Thorvildsen
Kristian Tallaksen
Alfred Haraldsen
Toralf Andersen
Trygve Bentsen
Herold Thorsen
Wellman Johannesen
Norman Quist
Karsten Kristiansen
Kristian Kristiansen
Karl Tønnesen
Håkon Walther
Lauritz Sveinall
Rolf Johansen
Jørgen Jakobsen
Henrik Gundersen
Nils Bentsen
Johan Jahnsen
Gustav Beer Jensen
Einar Groth
Arnfred Thorsen
Gordon Wiblemo
Maurits Bentsen


Nye medlemmer ca. 1935-1945
Frithjof Ihme
Rolf Johnsen
Yngvar Lillesund
Odd Midling
Søren Tallaksen
John Tønnessen
Karl Tønnessen
N.N. Hevaker
Odd Groth
Johan Hansen ("Boyer")
Erling Holby
Holger Winther
Roald Johannessen
Harry Nodeland
Ivar Valvik
Trygve Olsen
Steinar Hjorteland
Nils Håland
Alf Hobbesland
Sverre Skeie
Anders Holbæk Thomassen
Theodor Prestjord
Paul Johannessen
Henry Enehaug
Odd Nylund
Tom Bentsen
Håkon Salvesen
Karl Stølmacher
Olav Hobbesland
Odd Tufte
Einar Wiblemo
Knut Skoie


Nye medlemmer ca.1945-1952
Nils Spilling
Trygve Syvertsen
Gordon Simonsen
Einar Wilhelm Jørgensen
Willy Johansen
Frank Åvik
Karl Bernhard Tønnessen
Arne Martinsen
Roald Tånevik
Håkon Johannessen
Arvid Nilsen
Torgny Bentsen
Alf Tørresen
Laurits Larsen
Arnfred Grønsund
Reinhardt Christensen
Erling Christensen
Dan Danielsen
Helge Klev
Arnold Tufte
Jan Klingberg
Reidar Klingberg
Arne Gjærdal


Nye medlemmer 1953-1954 (bygd på medlemsliste)
Kaare Bringsdal
Terje Bentsen
Erik Brodahl
Kjell Holby
Kjell Thompson
Mads Martinsen
Tallak Madsen
Harald Haaland
Gustav Nygaard
Øystein Johannesen
Modolf Sørflaten
Arne Bredesen
Hans Christian Eriksen
Leif Rosseland
Frank Drøscher
Christen Christensen
Ivar Flemming


Nye medlemmer 1955
Kjell Haugen
Brynjulf Farbroth
Ørnulf Stray


Nye medlemmer 1955–1975 (fortegnelsen bygd på referater fra styremøter, årsmøter og fotografier)
Bjarne Michalsen
Arvid Askildsen
J. O. Johnsen
Gundleiv Lindland
Kjell Thomassen
Frank Olsen
Trygve Larsen
Håkon Lindland
Arvid Lønning
Jan Harald Spetteland
Tor Langfjord
Magne Bentsen
Jan Øya
John Tedd Thorkildsen
Bjørn Salvesen
Edmund Eielsen
Kjell Johnsen
Erik Hansen
Harald Håland
Øyvind Bringsdal
Steinar Eielsen
Leif Udø
Arthur Tollefsen
Gustav Waage
Olav Frodesen
Øyvind Westermoen
Gustav Reiersen
Berit Olsen
Vetle Larsen
Unni Johannesen
Tove N. Larsen
Jorunn Lønning
Ingrid Schaatun
Arild Eielsen
Sylvi Udø (Adriaenssens)
Kai Hjorteland
Einar Hansen
Per Johansen
Tor Jan Veel
Sindre Remme
Karl Johan Nilsen
Christel Aas
Kari Øverland
Harald Osberg
Anne Lise Nilsen
Helge Hågensen
Gunnar Skogsfjord
Arne Adriaenssens
Skådal Olsen
Vetle Larsen
Steinar Johansen
Svein Ola Hjortland
Normann Michalsen
Henrik Larsen


Nye medlemmer 1975-1976 (oversikten er fra nå av bygd på fullstendige medlemslister)
Per Christian Wathne
Helen Olsen
Hans Tore Frydnes
Peggy Stramer
Turid Karlsen (Johansen)
Torstein Hjorteland
Eva Tofte
Darlene Triggs
Gjertrud Wendt
Johan Madsen
Per Tønnes Solvang
Steinar Johannessen
Gudny Skagen
Trond Løvslett


Nye medlemmer 1976-1977
Sylvi Fredriksen
Kikki Pettersen
Svein Erik Faye
Anne Carine Falk Christiansen
Gry Hana
Torbjørn Zachariassen
Rasmus Rasmussen
Per Arvid Nilsen


Nye medlemmer 1977-1978
Erik Vasby
Kai Tønnesen
Berit Skuland
Karen Wendt
Anne Tove Bjørgulfsen
Bjarne Michalsen
Gunnar Spilling
Kjell Øyvind Midling


Nye medlemmer 1978-1979
Nils Oddvar Lunde
Bjarne Skogsfjord
Jostein Eriksen


Nye medlemmer 1979-1980
Tove Glomsaker
Venke Olsen
Hilde Skjebstad
Rita Stave (Pedersen)
Reidar Torsvik
Jorun Nilsen
Hilde Skjebstad
Torstein Helland
Alf E. Carlsen


Nye medlemmer 1980-1981
Einar Kristiansen
Trude Nygaard (Omland)
Kjell Lorentsen
Anne Karen Røksland
Irene Aas
Ingunn Sørflaten
Hege Lønning
Terje Simonsen


Nye medlemmer 1981-1982
Toril Pettersen (Dalene)
Arnhild Haraldsen (Lønn)
Nils Einar Knudsen
Trine Helle (Dybo)
Morten Johannesen
Øystein Dalene
Nelly Ann Lindland
Mette Lund
Tor Hundstad
Ragnhild Jortveit
May Wenche Frodesen


Nye medlemmer 1983-1984
Tora Marie Aavik
Anny Svendsen
Torbjørn Moripen
Sverre Schjøtt Steen
Anne Cate Stave
Tone Nesland
Linda Lindland
Jan H. Thorsen
Svein Stålesen
Gustav Olsen
Peter Berger
Harald Hansen


Nye medlemmer 1984-1985
Heidi Fredriksen
Bjørg Gjerdahl
Jan Olav Hoff
Ane Widding


Nye medlemmer 1985-1986
Janne Clausen
Edith Langeland
Grethe Lundemoen Hansen
Siw Irene Johansen
Liv Reidun Dahl (Hille)
Trond Stave
Torvald Kåløy
Atle Dalene


Nye medlemmer 1986-1987
Knut Svendsen
Grethe Hansen
Gjert Walvik
Reidar Helland
Atle Thorsen
Jens J. Kjos Hansen
Asle Bøhle
Frank Paulsen
Hans Helland
Dag Hinna


Nye medlemmer 1987-1988
Vidar Nicolaisen
Marit Klepp
Kirsti Ødegaard (Kvanvig)
Tone Haugen
Johann Haugland
Rolf Erik Strand
Henriette Madsen (Reiersen)
Sissel Salvesen (Aanensen)
Geir Hundstad
Terje Berge
Ulf Hansen
Ann Cathrin Haugen
Bjarne Hoven
Terje Dalene
Suzanne Ousbey


Nye medlemmer 1988-1989
Eskild Berggren
Solveig Wilhelmsen
Bjørn Sigurd Oftedal
Helene Eikås (Soteland)
Monica Hortmann
Anne Cathrine Haaland (Pettersen)


Nye medlemmer 1989-1990
Oddvar Håland
Bjarte Lie
Tore Nicolaisen
Vidar Lindland
Trond Hansen
Endre Gabrielsen
Hege Ryberg
Rita Larsen
Arve Askildsen
Jan Kristian Klev
Sven B. Christensen
Janne Høksås


Nye medlemmer 1990-1991
Solveig Heddeland
Anne B. Pedersen(Salvesen)
Ann Kristin Klev
Rolf Gunnar Birkeland
Dag Salvesen


Nye medlemmer 1991-1992
Bente Eriksen
Anny C. Thorsen
Kjetil Kleven
Truls Schjøtt Steen
Linda K. Frøysland


Nye medlemmer 1992-1993
Mette Hamre
Truls Christensen
Annie Tønnessen
Heidi Bentsen
Anne Mette Lohne
Jorun S. Danielsen


Nye medlemmer 1993-1994
Lena Quamme Hundstad
Lennart Nilsen
Tore Malja
Elianne Wathne
Kari Børufsen (Larsen)
Tore Huseby


Nye medlemmer 1994-1995
Anne Rasmussen (Noddeland)
Lennart Nilsen
Dag Hundstad
Jon Hinna


Nye medlemmer 1995-1996
Siv Nina R. Thorsø
Camilla Adriaenssens
Tordis Irene Larsen
Janne Skeie
Kyrre Hartmark Sætren
Lise Rigmor Hoff
Unni Wathne
May Britt Abrahamsen
Åse M. Schmidt


Nye medlemmer 1996-1997
Gro Kleveland
Kjetil Gundersen
Jan Øyvind Skår


Nye medlemmer 1997-1998
Silje Gran Reitan (Aanensen)
Jan Helge Dalene


Nye medlemmer 1998-1999
Lisbeth Heddeland
Olav Brunvold
John Madsen
Roger Halvorsen


Nye medlemmer 1999-2000
Cecilie Reinertsen
Sverre Johansen
Anne Spetland
Anja Kövener
Kjetil Tønnesen
Astrid Rypestøl


Nye medlemmer 2000-2001
Leif Thomas Knudsen
Jostein Sneve
Elisabeth Vigmostad
Inger Marie Fjell Høiback
Brit Engedal
Merete B. Bjørnhom
Tonje L. Kristiansen


Nye medlemmer 2001-2002
Gry Egge
Jørn N. Johanssen
Tove Mydland
Lena Rasmussen (Hospitant)
Joar Veel (Hospitant)
Christin I. Eriksen (Hospitant)
Randi Steinsholt
Mette Hana
Tonje Røksland
Bjørg Gjerdal
Per Knut Abrahamsen
Jorunn Danielsen
Merete Ihme


Nye medlemmer 2003-2004
Thone Thomassen (Hospitant)
Elisabeth Holen (Hospitant)
Christoffer Lønning Tørresen (Hospitant)
Aleksander Vestergren (Hospitant)
Linn Esther Andersen (Hospitant)
Hanne Rebecca Eriksen (Hospitant)
Tor Helge Løseth
Anne Bertnes
Knut André Vestergren


Nye medlemmer 2004-2005
Curt Inge Eriksen


Nye medlemmer 2005-2006
Heidi H. Kvande
Morten Pedersen


Tilbake til framside