Mandal Musikkforening
MANDAL MUSIKKFORENING
 • Presseklipp    • Aktivitetskalender    • Kontakt oss    • Facebook    • Medlemsinfo    • Historie    • Billedgalleri    • Mandalskalenderen    • Velkommen til oss      • Hjem  

 

 

   Historie
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
 

 

 


Historiealbum

Bilder av Mandal Musikkforening fra helt tilbake til 1890 årene og fram til i dag. Trykk på bildene for større bilder.


Tilbake til framside

   

1890 årene  
Muntre musikanter - byens hornmusikk i begynnelsen av 1890 årene. Øverst fra venstre: Tønnes Reymert, Nils Oftedal, Waldemar Svendsen og Einar Simonsen, Johan Hegnander, E. Ecktell, Chr. Wattne, Karl Vik (instruktør), Jens Johnsen og Oluf Lohne.

1890 årene
1890 årene

1926  
1. rekke fra venstre: Herman Thorvildsen, Kristian Tallaksen, Alfred Haraldseen, Henrik Sichora (dirigent), Toralf Andersen og Trygve Bentsen. 2. rekke: Herold Thorsen, Wellman Johannesen, Norman Quist, Karsten Kristiansen, Kristian Kristiansen, Karl Tønnesen og Håkon Walther. 3. rekke: Lauritz Sveinall, Rolf Johansen, Jørgen Jakobsen, Henrik Gundersen, Nils Bentsen, Johan Jahnsen og Gustav Beer Jensen.

1926
1926

1951  
1. rekke fra venstre: Arnold Tufte, Reinhardt Christensen, Erling Christensen, Helge Klev, Steinar Hjorteland og Erling Holby. 2. rekke: Einar W. Jørgensen, Jan Klingberg, Herold Thorsen, Dan Danielsen, Maurits Bentsen, Reidar Pettersen og Trygve Syvertsen. 3. rekke: Paul Johansen, Thorgny Bentsen, Alf Tørresen, Arvid Nilsen, Einar Groth og Arnold Thorsen. 4. rekke: Nils Håland, Frithjof Ihme (dir.) og Nils Spilling.

1951
1951

1955  
1. rekke fra venstre: Einar Groth, Modolf Sørflaten, Erling Christensen, Dan Danielsen, Torgny Bentsen, Øystein Johannesen, Frithjof Ihme (dir), Einar W. Jørgensen, Arvid Nilsen, Erik Brodahl, Frank W. Drøscher og Einar Viblemo. 2. rekke: Mauritz Bentsen, Kjell Thompson, Karl Støhlmacher, Reidar Pettersen, Hans Chr. Eriksen, Paul Johansen, Christen Christensen, Harald Haaland, Erling Nordby, Alfred Grønsund, Gustav Beer Jensen, Reinhardt Christensen, Trygve Syvertsen og Arne Gjerdal. 3. rekke: Gustav Nygaard, Mads Martinsen, Kjell Holby, Ivar Flemming, Kjell Haugen, Terje Bentzen, Tallak Madsen, Kaare Bringsdal, Ørnulf Fabroth og Steinar Hjorteland.

1955
1955

1955  
1. rekke fra venstre: Maurits Bentsen, Einar Wiblemo, Kåre Bringsdal, Dan Danielsen, Øystein Johannesen, Terje Bentsen, Brynjulf Farbroth, Erling Christensen og Hans Chr. Eriksen. 2. rekke: Einar Groth, Paul Johansen, Arnold Tufte, Gustav E. Nygaard, Rolf Gjertsen (dir), Arnfred Grønsund, Reidar Pettersen, Trygve Syvertsen, Torgny Bentsen og Einar W. Jørgensen. 3.rekke: Arne Gjerdal, Tallak Madsen, Mads Martinsen, Kjell Haugen, Arvid Nilsen, Frank Drøscher, Modulf Sørflaten og Steinar Hjorteland.

1955
1955

Ca 1972  
1. rekke fra venstre: Gustav Olsen, Roar Reinertsen (dir), Gustav Wåge, Ingrid Schaathun, Tove Larsen, Anne Lise Nilsen, Arvid Lønning, Karl Johan Nilsen og Dan Danielsen. 2. rekke: Frithjof Ihme, Einar Wiblemo, Reinhart Christensen, Helge Hågensen, Gunnar Skogsfjord, Arne Adiaenssens, Gustav Reiersen, Skårdal Olsen og Per Johansen. 3. rekke: Vetle Larsen, Jan Øya, Bjarne Michalsen, Steinar Johansen, Øystein Johannesen, Tallak Madsen og Leif Udø. 4. rekke: Wiggo Olsen, Svein Olav Hjorteland, Norman Michalsen, Olav Frodesen og Øyvind Westermoen. 5. rekke: Magne Bentsen, Steinar Hjorteland og Henrik Larsen.

Ca 1972
Ca 1972

1979  
Framre rekke: Einar Wiblemo, Erik B. Hansen, Paul Johansen, Arnold Tufte, Karl J. Nilsen, Berit Skuland, Gry Hana, Gustav Wåge og Per Johansen. Bakre rekke: Erling Eldorsen (dir), Øyvind Westermoen, Rita Stave, Reinhart Christensen, Olav Frodesen, Per Chr. Wathne, Nils Oddvar Lunde, Øystein Johannesen, Arvid Askildsen, Dan Danielsen, Steinar Johansen og Gunnar Spilling. Mellomrekke: Tallak Madsen, Wenche Olsen, Kari Øverland Hansen og Tove Glomsaker.

1979
1979

1981  
1. rekke fra venstre: Kai Tønnesen (dir), Einar Wiblemo, Jorunn Nilsen, Irene Aas, Arnold Tufte, Torstein Helland, Paul Johansen, Ingunn Sørflaten, Dan Danielsen, Arvid Askildsen og Anita Rasmussen. 2. rekke: Olav Frodesen, Hilde Skjebstad, Berit Skuland, Trude Nygaard, Rita Stave, Kjell Lorentsen, Øyvind Westermoen, Arvid Lønning, Anne Karen Røksland, Hege Lønning, Linda Rostrup, Alf Carlsen, Anne Kristine (Kikki) Pettersen, Gustav Wåge, Karl Johan Nilsen, Øystein Johannesen og Per Johansen. 3. rekke: Per Chr. Wathne, Tallak Madsen, Frithjof Ihme, Turid Karlsen (Johansen), Erik Vasby, Terje Simonsen, Reidar Torsvik, Per Arvid Nilsen, Nils Oddvar Lunde, Steinar Hjortland, Steinar Johansen, Gunnar Spilling og Bjarne Skogsfjord.

1981
1981

1994  
1. rekke fra høyre: Kari Børufsen, Tallak Madsen, Rolf Erik Strand, Berit Skuland, Siw Johansen, Truls Christensen, Bjørn Sigurd Oftedal og Sissel Salvesen. Duskbærere: Charlotte Stave Pedersen og Malin Hana Bentsen. 2. rekke: Anne B. Salvesen, Tore Malja, Oddvar Haaland, Gustav Waage, Tore Nicolaysen, Kjell T. Lorentsen, Tone Nesland, Truls Steen, Bjarte Lie og Anne Cate Stave Storjord. 3. rekke: Arnold Tufte, Anny Tønnesen, Helene E. Soteland, Heidi Fredriksen, Endre Gabrielsen, Svenn B. Christensen, Kikki Birkeland, Arvid Askildsen, Øystein Johannesen, Gry Hana Bentsen og Sylvi U. Adriaenssens. 4. rekke: Kai Tønnesen (dir), Atle Dalene, Dag Salvesen, Bjarne Hoven, Hans Helland, Rita Stave Pedersen, Henriette M. Reiersen, Anne Cathrine Haaland, Janne Høgsaas, Karl J. Nilsen, Toril Dalene, Kirsti Ø. Kvanvig og Tove Glomsaker. 5. rekke: Linda K. Frøysland, Elianne Wathne, Olav Frodesen, Mette Hamre, Bjarne Skogsfjord, Jens Kjos-Hansen, Frank Paulsen, Tore Huseby, Nils Oddvar Lunde, Bente E. Eriksen og Solveig Heddeland.

1994
1994

2001  
1. rekke fra venstre: Stina Birgitte Soteland og Casper Lunde (duskbærere),Gro Kleveland, Sylvi Adriaenssens, Berit Skuland, Tallak Madsen, Arvid Lønning og Kai Tønnesen (dir). 2. rekke: Helene Eikås Soteland, Liv Reidun Dahl, Elisabeth Vigmostad, Silje Gran Aanensen, Rita Stave Pedersen, Kirsti Ødegård Kvanvig, Terje Berge og Anne Spetland. 3. rekke: Bjarte Lie, Heidi Berge, Tonje L. Kristiansen, Einar Kristiansen, Anne Noddeland, Janne Håkonsen, Arvid Askildsen og Atle Dalene. 4. rekke: Solveig Heddeland, Vidar Lindland, Sverre Johansen, Sverre Schjøtt Steen, Nils Oddvar Lunde, Tore Huseby, Øystein Johannesen og Jan Dalene. 5. rekke: Brit Engedal, Kari Børufsen Larsen, Hege Lønning, Linda Kige, Anne Cathrine Håland, Karl Johan Nilsen, Kjetil Gundersen, Jostein Eriksen, Gustav Waage, Terje Dalene og Bjarne Hoven. 6. rekke: Toril Dalene, Truls Steen, Leif Thomas Knudsen, Jostein Sneve, Lennart Nilsen, Arnold Tufte og Cecilie Reinertsen.

2001
2001

Æresmedlemmer 2001  
Æresmedlemmer utnevnt 9/6-2001: Fra venstre Arnold Tufte, Øystein Johannesen, Tallak Madsen og Arvid Lønning.

Æresmedlemmer 2001
Æresmedlemmer 2001